Kiedy odchodzi bliska nam osoba

Wiemy jak trudne i bolesne jest odejście kogoś bliskiego. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje i wskazówki. które mogą okazać się pomocne w przypadku śmierci najbliższej osoby.

 

ZGON W DOMU

W przypadku, gdy śmierć nastąpi w domu, zgon i jego przyczyna muszą być stwierdzone przez lekarza pierwszego kontaktu, w miarę możliwości tego, który leczył ostatnio zmarłego. Jeśli nie jest to możliwe oględzin zwłok w celu ustalenia zgonu i jego przyczyn dokonuje lekarz pogotowia ratunkowego tel 999 lub 112 .
Jeżeli lekarz wykluczy konieczność sekcji zwłok wystawia kartę zgonu. Po uzyskaniu karty zgonu możecie Państwo zadzwonić do DOMU POGRZEBOWEGO LAMENTO w celu zabrania ciała do chłodni. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pogrzebu złożone w kostnicy, gdzie zostaną przygotowane do pogrzebu.
Dalsze formalności związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w biurze zakładu pogrzebowego.

 

ZGON W MIEJSCU PUBLICZNYM 

W przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem lub w miejscach publicznych karta zgonu zostaje wystawiona, po przywiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej i tam zbadaniu przyczyny zgonu.
W przypadkach nasuwających podejrzenie przestępstwa, wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok.

 

ZGON W SZPITALU

W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to administracja szpitala wystawia kartę zgonu.

 

Na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu wystawia nieodpłatnie akt zgonu w jednym egzemplarzu.
Następne podlegają opłacie. O wystawienie aktu zgonu może wystąpić najbliższa rodzina zmarłego, osoba upoważniona przez rodzinę lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.