چرا CO2 مورد استفاده در کارخانه ذغال سنگ

چرا CO2 مورد استفاده در کارخانه ذغال سنگ المقدمة