چگونه برای شناسایی گاز متان در معادن زغال سنگ

چگونه برای شناسایی گاز متان در معادن زغال سنگ المقدمة